QUẢ TRỐNG ĐỒNG MẠ VÀNG

-20%
 Quả Trống Đồng Phi 10 Quả Trống Đồng Phi 10
1,200,000₫ 1,500,000₫

Quả Trống Đồng Phi 10

1,200,000₫ 1,500,000₫

-17%
 TRỐNG ĐỒNG PHI 12 TRỐNG ĐỒNG PHI 12
1,500,000₫ 1,800,000₫

TRỐNG ĐỒNG PHI 12

1,500,000₫ 1,800,000₫

-7%
 Quả Trống Đồng Mạ Vàng Phi 10 Quả Trống Đồng Mạ Vàng Phi 10
2,600,000₫ 2,800,000₫
-6%
 Trống Đồng Hoa Sen Phi 15 Trống Đồng Hoa Sen Phi 15
3,000,000₫ 3,200,000₫

Trống Đồng Hoa Sen Phi 15

3,000,000₫ 3,200,000₫

-6%
 Quả Trống Đồng Mạ Vàng Phi 12cm Quả Trống Đồng Mạ Vàng Phi 12cm
3,000,000₫ 3,200,000₫
-16%
 Quả Trống Đồng Phi 15 Quả Trống Đồng Phi 15
3,200,000₫ 3,800,000₫

Quả Trống Đồng Phi 15

3,200,000₫ 3,800,000₫

-18%
 TRỐNG ĐỒNG PHI 20 TRỐNG ĐỒNG PHI 20
4,500,000₫ 5,500,000₫

TRỐNG ĐỒNG PHI 20

4,500,000₫ 5,500,000₫

-8%
 Mặt Trống Đồng 20 Mạ Vàng Mặt Trống Đồng 20 Mạ Vàng
5,500,000₫ 6,000,000₫

Mặt Trống Đồng 20 Mạ Vàng

5,500,000₫ 6,000,000₫

-8%
 Trống Đồng Hoa Sen Mạ Vàng 15 Trống Đồng Hoa Sen Mạ Vàng 15
5,500,000₫ 6,000,000₫

Trống Đồng Hoa Sen Mạ Vàng 15

5,500,000₫ 6,000,000₫

-11%
 Quả Trống Đồng Mạ Vàng Phi 15 Quả Trống Đồng Mạ Vàng Phi 15
5,800,000₫ 6,500,000₫
-11%
 TRỐNG ĐỒNG MẠ VÀNG PHI 20 TRỐNG ĐỒNG MẠ VÀNG PHI 20
9,800,000₫ 11,000,000₫

TRỐNG ĐỒNG MẠ VÀNG PHI 20

9,800,000₫ 11,000,000₫

-9%
 Quả Trống Phi 60 Dát Vàng 9999 Quả Trống Phi 60 Dát Vàng 9999
68,000,000₫ 75,000,000₫

Quả Trống Phi 60 Dát Vàng 9999

68,000,000₫ 75,000,000₫